D810A影天文有几劲?睇睇就知道!

热度:737℃
近年好多厂都会推出天文相机,最近Nikon就展示左一段D810A拍摄嘅天文影片,仲话呢部相机水準好高,唔单止画面好细緻,而且高感光度都保持质素。其实睇D810A拍摄嘅画面,真係相当靓,都唔係单纯官方讲法。

D810A影天文有几劲?睇睇就知道!想知D810影天文的表现,不妨睇睇。

讲开呢部D810A,最大特色就係用左特别嘅感光元件,可以捕捉释放 H-alpha光波波长嘅艳红星云,比一般嘅数码相机高出4倍,而相机为左方便长时间曝光,改良左B快门,将快门速度放慢至900秒。不过呢部D810A都唔平,要$30,800至买到。

D810A影天文有几劲?睇睇就知道!D810A最大特色就係可以捕捉释放 H-alpha 光波波长嘅艳红星云。

D810A影天文有几劲?睇睇就知道!